ผลงานของเรา

การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ สหกรณ์โคนมวังนำเย็น ขนาด 100 kW

การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่โซนพระราม3 ขนาด 20 kW

การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บริษัทในจังหวัดสระแก้ว ขนาด 250 kW

การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ขนาด 100kW

การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่คลิดนิคย่านเอกชัย ขนาด 30kW

การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่อพาทเมนท์ย่านตลาดพลู ขนาด 20kW​