การเลือกลงทุนระบบโซล่าเซลล์

ระบบ Rapid Shutdown คืออะไร?
26 ตุลาคม 2023

ระบบ Rapid Shutdown คืออะไร?

Rapid Shutdown หรือ ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักผจญเพลิงสามารถหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC จากแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าบนหลังคาของอาคารมีสภาพที่ปลอดภัยในระหว่างเกิดเพลิง

การเลือกลงทุนระบบโซล่าเซลล์
Read More
Solar cell Optimizer ตัวช่วยเมื่อมีเงาบัง
10 ตุลาคม 2023

Solar cell Optimizer ตัวช่วยเมื่อมีเงาบัง

เคยเป็นไหม? ติดระบบโซล่าร์หวังประหยัดค่าไฟ แต่กลับผลิตไฟฟ้าได้ไม่เต็มที่เพราะมีเงาบังแผงบางส่วน หากไม่มี Solar cell Optimizer ทุกแผงจะผลิตได้น้อยตามกัน ปัญหาแบบนี้แก้ได้ด้วย Solar cell Optimizer อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพที่เชื่อมต่อกับแผงโซล่าร์เซลล์แต่ละแผง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

การเลือกลงทุนระบบโซล่าเซลล์
Read More
ความคุ้มค่าในการติดตั้ง โซลาร์เซลล์ บนหลังคาบ้าน
8 มิถุนายน 2023

ความคุ้มค่าในการติดตั้ง โซลาร์เซลล์ บนหลังคาบ้าน

เรื่องความคุ้มค่าในการติดตั้ง โซลาร์เซลล์ บนหลังคาบ้านนั้นสามารถมองปัจจัยได้ในหลายๆด้านเช่น 1.เวลาในการใช้ไฟฟ้าในแต่ล่ะวัน 2.พฤติกรรมการใช้ไฟฟฟ้า 3.ปริมาณการผลิตไฟฟ้า 4.การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเลือกลงทุนระบบโซล่าเซลล์
Read More