หลังจากใช้งาน Solar cell ไป 25 ปีแล้ว จะเกิดอะไรขึ้น ?